Rozmowa z Wiceministrem Zdrowia dr Krzysztofem Łandą

minister-landa„Chcemy żeby apteka nie była zwykłym sklepikiem, a farmaceuta wyłącznie sklepikarzem”

Na organizowanej przez nas w październiku konferencji „Współpraca Zawodów Medycznych w leczeniu pacjenta onkologicznego” poruszyliśmy kwestie udziału różnych zawodów medycznych w procesie leczenia i rehabilitacji pacjentów. Zaproszeni przez nas eksperci bardzo wyraźnie podkreślili jak wiele elementów można usprawnić. Po prelekcjach i debacie wysnuliśmy wniosek, że to właśnie farmaceuci są grupą, która ma największe szanse na zwiększenie ich roli w procesie leczenia, w związku ze zbliżającymi się zmianami w prawie.

Podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji „Farmakoekonomika szansą na zbilansowanie wydatków systemu opieki zdrowotnej w Polsce” mieliśmy okazję odbyć krótką rozmowę z wiceministrem zdrowia, Panem dr Krzysztofem Łandą, w której poruszyliśmy naszym zdaniem najważniejsze zagadnienia w kontekście aktywnego uczestniczenia farmaceutów w opiece zdrowotnej, a także sposobów poprawy dostępu do leków i odpowiednich usług w aptekach.

Piotr Grzonkowski: W obietnicach wyborczych deklarowano pomoc w poprawie sytuacji zawodowej farmaceutów, niedawno odbyło się posiedzenie w sejmie w sprawie zmiany Ustawy Prawo Farmaceutyczne o dość burzliwym przebiegu. Czy w ramach zmian w PF planuje się ułatwienie uzyskania przez farmaceutę dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta, który to jest kluczowy do optymalizacji procesu leczenia z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia farmaceutów?

Krzysztof Łanda: Rzeczywiście, pracujemy w tej chwili nad dużą nowelizacją Prawa Farmaceutycznego. Główne założenia, które mamy na uwadze przy projektowaniu zmian, opierają się na kilku filarach. Po pierwsze: chcemy, żeby apteka nie była zwykłym sklepikiem, tylko placówką opieki zdrowotnej. Po drugie chcemy, żeby farmaceuta-aptekarz sprawował opiekę farmaceutyczną, a nie był tylko i wyłącznie sklepikarzem, który wydaje towar. Kolejną rzeczą którą chcemy uchwycić, dzięki dużej nowelizacji Prawa Farmaceutycznego, jest ustabilizowanie rynku. To znaczy w tej chwili 30-40% rynku stanowią sieci, reszta to są apteki indywidualne i chcielibyśmy, żeby tak pozostało, nie chcemy dominacji żadnej z tych grup na rynku w kolejnych latach. Natomiast jeśli chodzi o opiekę farmaceutyczną, to żeby ją sprawować w odpowiedni sposób, farmaceuta musi mieć dostęp do informacji, jakimi lekami pacjent był leczony. Oczywiście form tej opieki farmaceutycznej jest bardzo wiele i my przyjrzeliśmy się praktykom w licznych krajach na świecie. Jest ona bardzo zróżnicowana, nie ma jeszcze decyzji ostatecznych Pana ministra Radziwiłła, którą z form opieki farmaceutycznej zaproponujemy, ale ja będę starał się poprawić dostęp lub zapewnić ten dostęp do informacji farmaceutów, ale również lekarzy, jakimi pacjent lekami był leczony w ciągu ostatnich 6 czy 12 miesięcy.

P.G.: W kontekście systemu informatycznego, który jest wdrażany, czy planuje się dostęp farmaceutów do tego systemu?

K.Ł.: Generalnie rzecz biorąc, musimy zreformować cały projekt związany z informatyzacją w ochronie zdrowia, ponieważ odziedziczyliśmy go po poprzednikach w totalnej ruinie, pomimo tego, że mnóstwo pieniędzy zostało wydanych i minęło wiele lat. Tak naprawdę, obejmując władzę w ministerstwie zdrowia, minister musiał wdrożyć procedury ratunkowe, jak uchronić pieniądze przed oddaniem ich unii. W związku z tym, bazując na tym na czym można bazować, co zostało stworzone za poprzedników, przygotowujemy istotne zmiany w systemie informatycznym, co między innymi prowadzi do tak zwanej e-recepty i poprawienia dostępu do dokumentacji medycznej. Ja bym jednak nie chciał czekać kolejnych kilku lat na wprowadzenie dużych zmian informatycznych na rynku farmaceutycznym z opóźnieniem wprowadzenia opieki farmaceutycznej. Mamy dwa alternatywne rozwiązania, które mam nadzieję, że pozwolą nam na umożliwienie wglądu w preskrypcje pacjenta, miejmy nadzieję od 1 lipca przyszłego roku. Te zmiany oczywiście zaproponujemy w ramach projektu dużej nowelizacji Prawa Farmaceutycznego, co nastąpi prawdopodobnie na początku przyszłego roku, pewnie jeszcze w styczniu.

P.G.: Niedawno Najwyższa Izba Kontroli sprawdzała działanie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, podczas dyskusji nad zmianą ustawy Prawo Farmaceutyczne spostrzeżono, że część z elementów, które próbuje się poprawić przez nowelizację, mogłyby być wyeliminowane przez sprawniejszą działalność inspektoratu. Czy są plany, na to, żeby pracę tego inspektoratu ulepszyć, usprawnić?

K.Ł.: Oczywiście, że tak. Najważniejszą rzeczą jest przede wszystkim pionizacja inspekcji farmaceutycznej, tak żeby wojewódzcy inspektorzy podlegali Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu. Nie może być tak jak dzisiaj, że GIF ma niby nadzór merytoryczny nad WIFami, a faktycznie wojewódzkie inspektoraty zależą od wojewody, który im w końcu płaci, ma prawo dokonać zmian kadrowych. Na samym początku swojego urzędowania zarządziłem najpierw wizytację we wszystkich WIFach w Polsce, a potem kontrole w 3 Wojewódzkich Inspektoratach Farmaceutycznych. Obraz jest tak naprawdę fatalny, to znaczy niektóre inspektoraty zajmują się sprawami trzecio- czy czwartorzędowymi, to znaczy mało istotnymi, a tak naprawdę zadania priorytetowe leżą odłogiem i to jest oczywista nieprawidłowość. Z drugiej strony proszę pamiętać, że ta praca nie jest atrakcyjna dla wielu farmaceutów i dlatego musimy poprawić wynagrodzenia oraz warunki pracy. Dlatego że to jest praca odpowiedzialna i trudna, farmaceutów inspekcji trzeba lepiej opłacać. Inspekcja farmaceutyczna nie jest dziś rozwinięta na miarę wyzwań i potrzeb w Polsce.

Serdecznie dziękuję za rozmowę.

Z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia rozmawiał: Piotr Grzonkowski.
Zdjęcie: http://www.mz.gov.pl/ministerstwo/kierownictwo/podsekretarz-stanu-krzysztof-landa/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>