„Farmakoekonomika szansą na zbilansowanie wydatków systemu opieki zdrowotnej w Polsce”

dsc0086418 listopada odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja naukowo szkoleniowa „Farmakoekonomika szansą na zbilansowanie wydatków systemu opieki zdrowotnej w Polsce”. Oczywiście i nas tam nie zabrakło. A oto relacja z tej niezwykle interesującego wydarzenia. Jesteśmy pewni, że wiele z tych informacji ma duże znaczenie dla każdego z nas, bez względu na to, czy jeszcze studiujemy, czy pracujemy w zawodzie medycznym. Temat zdrowia publicznego i finansowania opieki zdrowotnej dotyczy nas wszystkich.

Konferencja została zainaugurowana przez prof. Lidii Brydak, szefową Krajowego Ośrodka ds. Grypy. W interesujący sposób zostały przedstawione fakty na temat szkodliwości grypy. Okazuje się, że jest ona lekceważoną chorobą wirusową, a ilość osób, która umiera w wyniku powikłań po chorobie jest trudna do określenia. Nie sposób dokładnie stwierdzić ile zgonów w wyniku grypy zostało „zamaskowanych” przez zakwalifikowanie jako choroba związana z układem krążenia. Podkreślona została również rola szczepień ochronnych. Co zatrważające, liczba osób szczepiących się na grypę, zaczęła w ostatnich latach drastycznie spadać, za co dużą część winy ponoszą ugrupowania antyszczepionkowe, które nie do końca racjonalnie podchodzą do spraw zdrowia i profilaktyki.

dsc00820

Pierwszy z trzech paneli nosił tytuł „Rola farmakoekonomiki w systemie opieki zdrowotnej”. Jako pierwszy wystąpił Wiceminister Zdrowia – dr Krzysztof Łanda. Przedstawił on w ramach swojego wykładu podstawowe zagadnienia dotyczące koszyka świadczeń i ogólnego funkcjonowania publicznej opieki zdrowotnej. Na przykładzie prostego systemu ukazana została konieczność posiadania zbilansowanego koszyka świadczeń gwarantowanych, który zapewnia sprawne funkcjonowanie całej służby zdrowia. Jego brak powoduje natychmiastowe powstawanie kolejek, korupcji i korzystania z przywilejów. Pan Minister opowiedział o trwających pracach dotyczących uszczelnienia koszyka świadczeń, a także planach mających na celu zwiększenie puli pieniędzy przeznaczonej na te świadczenia. Miałoby to nastąpić w 2018 roku. Przy okazji dyskusji wspomniane zostały prace nad tworzeniem nowelizacji ustawy Prawo Farmaceutyczne oraz kompatybilnej z nią ustawy o Zawodzie Farmaceuty.

dsc00833

Następnie głos zabrał prof. dr hab. Henryk Mruk z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W wykładzie pod tytułem „Apteki oraz Farmaceuci wobec zmian w otoczeniu” poruszył kwestie zmieniających się warunków na rynku. Wskazał na nowe możliwości w działalności aptek wynikające z popularności mediów społecznościowych. Padła teza o zmianie roli apteki ze względu na samodzielne pozyskiwanie informacji w Internecie przez pacjenta i w konsekwencji kierowanie się do apteki, która jest końcowym etapem procesu. Kiedyś to apteka była pierwszym miejscem, gdzie uzyskiwano porady. Profesor zwrócił uwagę na smutny dysonans w pracy aptekarza, wynikający z konieczności pogodzenia egzystencji i zarobków z etycznym postępowaniem. Trudno się nie zgodzić ze wskazaną przez Profesora Mruka potrzebą budowania i utrwalania wartości moralnych i etycznych w kształceniu farmaceutów.

W dalszej części panelu mogliśmy wysłuchać wystąpienia dr Andrzeja Jaroty na temat założeń nowej ustawy o bezpłatnych lekach dla seniorów. Jako najważniejszy punkt podano chęć ograniczenia zjawiska non-compliance.  Następnie Piotr Bromger z Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przedstawił farmakoekonomiczne aspekty leczenia chorób psychicznych w województwie lubuskim.

Dalsze wystąpienia nawiązywały do planowanych zmian prawnych dotyczących regulacji rynku farmaceutycznego. Dr Jarosław Frąckowiak, prezes PharmaExpert przedstawił statystyki dotyczące sprzedaży w aptekach. Wobec planów usunięcia suplementów diety z aptek, a także ograniczenia sprzedaży pozaaptecznej preparatów OTC. W odniesieniu do tych informacji bardzo niejasne staje się to jak ten rynek może zmienić się w najbliższym czasie.

dsc00867

W kolejnym wykładzie mgr farm. Magdalena Czerniewicz, przedstawiła z kolei rynek aptek okiem Wielkopolskiego Samorządu Aptekarskiego, którego jest wiceprezesem. Wykazała przy tym poparcie samorządu dla projektu poselskiego nowelizacji Ustawy Prawo Farmaceutyczne.

Po przerwie nadszedł czas na rozpoczęcie następnego panelu konferencji zatytułowanego: „Ocena ekonomiczna technologii lekowych i nielekowych”. Jako pierwsza głos zabrała prof. Ewa Florek w wystąpieniu na temat nowej dyrektywy unijnej regulującej rynek papierosów. Celem dyrektywy jest przede wszystkim dalsza regulacja rynku, w kierunku zniechęcania ludzi do palenia papierosów. Umożliwia ona między innymi państwom wprowadzenie zakazu sprzedaży internetowej wyrobów tytoniowych i wprowadza regulacje dotyczące papierosów elektronicznych. Nie sposób zaprzeczyć, że ograniczenie korzystania z tego typu zabiegów jest potrzebne i konieczne z punktu widzenia zdrowia publicznego, jednakże efekty wprowadzenia dyrektywy zweryfikuje czas.

dsc00872

Kolejną ciekawą prelekcją była ta na temat oceny skuteczności technologii medycznych poprowadzona przez Wojciecha Wysoczańskiego. Zwrócił on uwagę na liczne kryteria i czynniki, które bierze się pod uwagę przy analizie tak złożonego procesu jakim jest leczenie daną „technologią” w szerokim tego słowa znaczeniu. Szczególna uwaga została poświęcona rozróżnieniu pojęć „off-label use” oraz „compassionate use”.

Wykład dr hab. Marcina Czecha na temat wykorzystania różnych źródeł danych w realnej praktyce klinicznej w analizach farmakoekonomicznych dobitnie podkreślił wartość szczepień ochronnych jako środek profilaktyczny oszczędzający zarówno zdrowie jak i idące za tym pieniądze. Na przykładzie krztuśca uczestnicy konferencji mogli przekonać się, że leczenie choroby i jej powikłań jest wielokrotnie droższe, nie mówiąc już o odczuciach pacjenta, niż proste profilaktyczne postępowanie w postaci szczepienia.

dsc00895

Kolejna prelekcja, którą prowadziła mgr inż Katarzyna Młyńczak, pozwoliła uczestnikom zapoznać się z przeglądem właściwości psychometrycznych kwestionariuszy oceny jakości życia związanych ze zdrowia. Następnie głos zabrał dr Rafał Rdzany z firmy GlaxoSmithKline, który również nawiązał do tematyki szczepień ochronnych, ich wartości w dzisiejszej służbie zdrowia.

W następnym panelu uczestnicy mieli okazję wysłuchać wystąpień na temat terapii innowacyjnych w ocenie farmakoekonomicznej. Pierwsze z nich dotyczyło niezwykle trudnego do określenia kosztoefektywności w ochronie zdrowia. Profesor Wiesław Bryl usystematyzował w swoim wystąpieniu wiele kwestii dotyczących tego zagadnienia.

Następny wykład poruszył kwestie związane ze świadczeniami opieki zdrowotnej skierowanymi do osób cierpiących na choroby rzadkie, a poprowadził go dr Tomasz Bochenek.

O badaniu dotyczącym potrzeby wprowadzenia opieki farmaceutycznej mówił następnie prof. Marek Simon. Przedstawione rezultaty jasno potwierdzają potrzebę wprowadzenia tego świadczenia w celu zwiększenia stopnia w jakim pacjenci stosują się do wskazań lekarzy. Poprawienie tego aspektu z jednej strony pomoże pacjentom lepiej kontrolować towarzyszące im choroby, z drugiej zaś pozwoli zaoszczędzić pieniądze w Narodowym Funduszu Zdrowia przez ograniczenie powikłań niestosowania się do terapii. W kolejnej prelekcji dr Mariola Drozd wytłumaczyła istotę roli farmaceuty w procesie leczenia pacjenta obarczonego małopłytkowością w realiach polskiej opieki zdrowotnej. Później zaś dr Paweł Petryszyn na przykładzie kalprotektyny pokazał jak wygląda ocena efektywności kosztowej testu diagnostycznego.

dsc00926

Bogata w interesujące prelekcje konferencja z pewnością umożliwiła uczestniczącym w niej studentom różnych kierunków, jak i farmaceutom, zdobyć wiele istotnych informacji na temat służby zdrowia. Nie ulega wątpliwości, że istnieje potrzeba pogłębiania wiedzy w zakresie farmakoekonomiki, gdyż jest ona naprawdę skutecznym narzędziem do optymalizacji kosztów związanych z opieką zdrowotną. Opieki która przy złym zarządzaniu może być niesamowicie nieefektywna kosztowo. Liczymy, że kolejna, piąta już edycja będzie na co najmniej równie wysokim jak dotychczas poziomie. Bez wątpienia postaramy się na niej również pojawić. Zachęcamy również i Was, abyście nas obserwowali, a także zachęcamy do uczestnictwa w następnej edycji konferencji.

Kolejnym materiałem będzie wywiad z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia – dr Krzysztofem Łandą, którego Minister udzielił naszemu portalowi. Pan dr przybliżył kwestie planowanych zmian i kierunków rozwoju krajowego rynku farmaceutycznego. Bądźcie czujni w czwartek, tego nie możecie przegapić.

Serdecznie pozdrawiam,
Grupa deMedici.pl

Autor tekstu: Piotr Grzonkowski
Korekta: Piotr Wiaderny, Krzysztof Halczuk, Krzysztof Słomiak

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>